Medlemsservice

Biodlarnas kansli finns i Skänninge i Östergötland. Normalt är kansliet öppet 08.00-16.00 måndag – torsdag samt 08.00 – 12.00 fredagar. Lunchstängt 12.00 – 13.00. Om du planerar att besöka oss, ring gärna innan. Ni når oss på telefon vardagar mellan 08.00 – 12.00.

Personalens viktigaste uppgift är att jobba för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap och självklart att verkställa förbundsstyrelsens beslut. De förmåner som ett medlemskap i Biodlarna innebär hittar du under medlemsförmåner på höger del av denna sida. Genom brev, e-mail och via telefon hålls kontakten med medlemmar och förtroendevalda.

Om du vill bli medlem kan du registrera dig själv här. Behöver du hjälp, kontaktar du anette.irebro@biodlarna.se alt. tfn 0142 – 48 20 03.

Om du redan är medlem, loggar du in med dina inloggningsuppgifter här .

OBS! Har du tappat bort din avi, ska du inte registrera dig igen. Kontakta då istället anette.irebro@biodlarna.se alt tfn 0142-48 20 03.

Byte av lokalförening.

Då det ofta blir problem vid utbetalningarna av medlemsavgifter till distrikt och föreningar när det gäller medlemmar som under året väljer att byta förening, har nu förbundsstyrelsen beslutat att:
Byte av förening får endast ske inför årsaviseringen. Information om byte ska ske till kansliet senast 30 september, då föreningarna bryter sitt medlemsår. Man får istället vara s k ”vänmedlem” i den förening man vill byta till, under resterande del av året. Medlemskapet flyttas sedan över i samband med årsaviseringen.

För övriga frågor – se kontaktuppgifter här.