Biodlarna
Inloggade medlemmar får tillgång till allt material på hemsidan och medlemspriser i Bibutiken. Logga in

Scouter tar bisyssla på stort allvar

2019-05-23

Bin lär scouter i Landskrona och Rydebäck om naturens mångfald
LANDSKRONA/RYDEBÄCK. Bina i en bikupa har sina tydligt definierade…

vax. Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans.

Läs mer här

Biologiska mångfaldens dag 22 maj – Så jobbar Mölndals stad för biologisk mångfald

2019-05-22

Bin, humlor och andra insekter är viktiga för livet. Utan dem så skulle en stor del av den mat vi äter inte finnas. Mölndals stad arbetar…

Bikupor på prov

Under 2019 testar tekniska förvaltningen tillsammans med Mölndals biodlarförening att ha bikupor i några parker.

Läs mer här

Fruktad bisjukdom drabbar Gotland igen

2019-05-21

Länsstyrelsen på Gotland larmar om att ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Guldrupe socken.

bisamhällen och förbjuds att flytta på de drabbade bina. Många biodlare som drabbats av bisjukdomen väljer då att elda upp sina bisamhällen,

Läs mer här

Här har blommor och bin ett lyckat samarbete

2019-05-20

En god pollinering gynnar skörden för lantbrukare, och bina behöver blommor för att kunna producera honung. I Rynninge, som ligger mellan…

och växtskyddsmedel som används i konventionell odling.

Läs mer här

”Biodlingen upplever faktiskt en boom”

En relativt sett stor hobby är biodling, som engagerar fler och fler. Bergslagens biodlarförening har drygt 70 medlemmar och ingår i…

.

Bergslagens biodlarförening är ansluten till Sveriges biodlares riksförbunds Örebroavdelning där även sju andra biodlarföreningar ingår.

Läs mer här