Biodlarna
Inloggade medlemmar får tillgång till allt material på hemsidan och medlemspriser i Bibutiken. Logga in

Intresset för biodling ökar rejält – bra för hela samhället

2019-07-15

Hisingen Antalet biodlare blir snabbt fler i Sverige. Under det senaste året har det blivit 1 000 fler och det ökande intresset är bra för…
Hämtat från: Intresset för biodling ökar rejält –

Läs mer här

Antalet företag inom biodling ökar

2019-07-08

Därför satsar biodlarna på utbildning för att underlätta för fler biodlare att skaffa företag.

– Utbildning är en av grundpelarna i Biodlarnas uppdrag. Därför satsar vi nu på en särskild utbildning för biodlare som vill utöka och växa som företag,

Läs mer här

Forskning fastställer: Ekologiskt jordbruk gynnar bin

2019-07-03

En av de största utmaningarna för framtidens livsmedelsförsörjning och i förlängningen människans möjligheter att försörja en växande…
Hämtat från: Forskning fastställer: Ekologiskt jordbruk gynnar bin

Läs mer här

Har du drabbats av kakras?

2019-07-01

Har binas vaxbyggen kollapsat i dina bisamhällen?
Detta kan i vissa fall bero på att vaxet inte är rent bivax utan att det finns paraffin i vaxet.
Det finns fortfarande möjlighet att få misstänkt vax analyserat genom Nationella honungsprogrammets projekt Vaxanalyser.

Läs mer här

Tre av Malmös idrottsanläggningar får utrymmen för bikupor

Tack vare ett samarbete mellan Fritidsförvaltningen och Malmöortens biodlareförening kommer 4-6 bikupor snart att kunna placeras ut på…

kommer att utvärderas löpande och ambitionen är att fler anläggningar ska få bisamhällen.

Läs mer här