Förbjudet bekämpningsmedel tillåts på åkrar i vår

2019-02-07

I vår får svenska sockerbetsodlare dispens från
Kemikalieinspektionen att använda ett medel som Sverige tidigare
drivit på för att EU ska…

och som har pekats ut som delaktiga i
de senaste årens bidöd.
Kemikalieinspektionens avdelningschef
Agneta Westerberg säger att det handlar
Hämtat från: Förbjudet bekämpningsmedel tillåts på åkrar i vår