Frågor och svar

Här är några vanliga frågor och svar för dig som funderar på att bli biodlare eller som kanske undrar något om grannens bin.

Jag är sugen på att skaffa enbart för att de är nyttiga bidrar till pollinering av blommor mm men är inte intresserad av honung, är det en bra idé?
Vad roligt att du är intresserad av bin. Det är dock ett stort engagemang och väldigt mycket arbete som krävs om man ska vara biodlare. Om du inte alls är intresserad av honung så är förslaget att du istället skapar förutsättningar för att vilda bin och humlor ska kunna bosätta sig på din tomt. Det finns en massa bilder på bostäder för vildbin som man kan söka efter på internet. Det går också att köpa färdiga vildbiholkar att sätta upp.

Finns det bin som är mindre aggressiva än andra?
För att få snälla lätthanterliga bin så krävs oftast ett aktivt avelsarbete, om man avlar på ett trevligt temperament så blir resultatet bättre. Om man inte själv vill lägga ner tid på detta så kan man i stället köpa drottningar med bra egenskaper av någon drottningodlare.

Hur långt ifrån grannarna bör man placera en bikupa?
Det finns inga generella regler för detta utan man ska placera sina bikupor så att de inte orsakar olägenhet för andra. Då gäller det t ex att inte ställa kupan så att flygriktningen är rakt in på grannens tomt eller mot andra platser där människor vistas.
Det är också bra om man kan ordna någon typ av vattenförsörjning till bina, bin hämtar mycket vatten och det kan bli impopulärt om bina väljer att hämta vatten i grannens swimmingpool.

Det sitter en bisvärm på min tomt. Vad gör jag?
Försäkra dig först om att det verkligen är honungsbin. Det enklaste brukar sedan vara att ta kontakt med närmaste biodlarförening. De kan oftast hitta någon som med kort varsel kan komma och ta hand om svärmen. Du hittar föreningarna här på hemsidan under rubriken distrikt. I vissa distrikt finns det också svärmfångare. Vad som är viktigt att veta är att det är i regel ganska bråttom. Svärmen sitter i en klunga en ganska begränsad tid, om man väntar för länge så ger den sig av igen och då kommer den att bosätta sig på ett ställe som den själv valt ut, detta kan vara t ex en skorsten eller ett ihåligt träd. Om det gått så långt att svärmen har krupit in någonstans så är det oftast inte någon idé att kontakta en biodlare. För att biodlaren ska kunna ta svärmen måste den hänga som en klase.

Det verkar bo bin i min skorsten vem vänder jag mig till?
När ett bisamhälle bosatt sig i en skorsten är det tyvärr läge att kontakta ett företag som är specialiserat på skadedjursbekämpning.

Det finns mängder av bin i och kring min swimmingpool, vad gör jag?
Du har troligtvis en biodlare i närheten, kanske vet du redan vem det är? Bina samlar inte bara nektar och pollen utan hämtar också mycket vatten. Prata med biodlaren och be denne att ordna så att bina kan hämta vatten närmare kupan. Det kan dock vara svårt att styra var bina hämtar sitt vatten om de redan hittat ett bra ställe, men man kan förebygga att det händer igen nästa år. Bin som är ute och samlar vatten är inte aggressiva, så man behöver inte vara rädd för att de ska attackera, men olyckan kan alltid vara framme att man råkar klämma ett bi och då kan man få ett stick.

Jag vill bli biodlare, vart vänder jag mig?
Vänd dig till din lokala biodlarförening, du hittar uppgifter om närmaste förening här på hemsidan. Ofta anordnar föreningen biodlingskurser eller kan rekommendera någon kurs på lagom avstånd.

Behöver jag tillstånd av mina grannar för att ställa ett bisamhälle på min tomt?
Nej, du behöver inget tillstånd från dina grannar. Däremot är det lag på att anmäla uppställningsplatsen till Länsstyrelsen i ditt län.