Nummer 10 2020

2020-09-25

Året i bigården går mot höst. Råd inför våra årsmöten. Medlemsundersökningen. Vinnarna av fototävlingen. Ett axplock av de artiklar du kan läsa i Bitidningen, nummer 10 2020.

Läs mer här

Nummer 9 2020

2020-09-14

Ny yrkesutbildning för biodlare. Svensk vinnare i London honey award. Högbyortens biodlarförening berättar om sin verksamhet och mycket mer i Bitidningens septembernummer.

Läs mer här

Nummer 7-8 2020

Bigården under högsäsong. Biologiska hot  mot honungsbin. Pollentäckt bi fastnade i kåda-för 100 miljoner år sedan, är några av de artiklar du kan läsa i detta nummer av Bitidningen.

Läs mer här

Nummer 6 2020

2020-05-26

Hur ska vi kunna träffas och ha möten i tider av Corona? I flera artiklar får du tips på hur ni kan mötas både vid Bigården och digitala möten. Marcus Adolfsson –

Läs mer här

Nummer 5 2020

2020-04-29

Maj-numret av Bitidningen har extra många sidor för läsning nu när vi inte har samma möjlighet att träffas. Här kan du läsa om Andelsbiodling, amerikansk yngelröta, digitalt bisamhälle och mycket mer.

Läs mer här