Är ekologisk biodling ekologisk (längre)?

Hem Forum Ekologisk biodling Är ekologisk biodling ekologisk (längre)?

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #14632

  Hej
  Jag skriver det här för att jag försöker driva min lilla biodling ekologiskt, och skulle vilja diskutera val av vinterfoder.

  I §7 (Biskötsel)  i Jordbruksverkets vägledning till EU: s regler om ekologisk biodling, står att: ”En annan princip är att djurhållningen ska stärka djurens immunförsvar och naturliga försvar mot sjukdomar. Det innebär att man som ekologisk biodlare så långt det är möjligt ska arbeta förebyggande för att undvika att bina blir sjuka..”

  I § 8.1.2 (Utfodring …) står att: ”Det ekologiska regelverket tillåter utfodring av bisamhällen som av klimatiska skäl annars riskerar att svälta. Du får då ge ekologisk honung, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt socker.”

  Så långt allt väl, men vad jag förstår är det många som bereder vinterfoder av ekologiskt rör/betsocker (sackaros). Enligt artikeln av Tobias Olofsson i Bitidningen nr 10 2013, sida 11-13 så mår inte bin bra av detta: De mjölksyrabakterier de har i sin kropp kan inte tillgodogöra sig sackaros, utan måste ha druv- eller fruktsocker. Vinterfordring med rör/betsocker gör att antalet mjölksyrabakterier sjunker till ca 1 % av normalfloran, vilket gör att skadliga organismer kan etablera sig i bina och bisamhällena.

  Att vinterfodra sina bin med ekologiskt rör/betsocker är alltså inget som stärker ”djurens immunförsvar och naturliga försvar mot sjukdomar” – vilket är ett av huvudkraven för att biodlingen skall betraktas som ekologisk (§7). Om Tobias Olofssons resultat är korrekta innebär det t ex att Bifor är ett mer ekologiskt vinterfoder än ekologiskt odlat rör/betsocker! Detta pga sockersammansättningen i Bifor är mer lik nektar och är tillgänglig för mjölksyrabakterierna, så att de kan leva vidare, vilket gör att bina mår bättre.

  Jag förstår att detta är att svära i kyrkan, men vetenskapen ger nya kunskaper varje dag och därför måste de gamla omprövas: Vad som var rätt igår, kan vara fel idag.

  Jag tycker det vore intressant att höra hur andra resonerar.
  – Kanske skall endast sockerblandningar som innehåller ekologiskt odlad druv- och fruktsocker tillåtas i ekologisk biodling?
  – Eller kanske man måste invintra sina bin på deras egen honung som ett av kraven för att få kalla biodlingen ekologisk?
  – Eller .. ?

  /P-O

  #17677

  Går det verkligen att dra den slutsatsen från den informationen som getts? Alltså att det är säkerställt att det är sockerartssammansättningen som påverkar binas magflora och inte avsaknaden av övriga beståndsdelar i socker jämfört med nektar?

  Om sockerartssammansättning påverkar skulle vi redan se det i statistiken, att de som invintrar på bifor istället för på socker skulle ha friskare bin. Finns det sådana belägg? Det är ju inte en ekofråga, men hör hemma i sammanhanget.

  #17678

  Normalt tillsätter bina invertas till den nektar de samlar in, Logiskt borde de tillsätta det även till vinterfodret. Vi ger bina rörsocker, men jag har inte sett några undersökningar av fodret de lagrat in i cellerna. Om de tillsätter invertas borde vinterfodret innehålla mer eler mindre andel enkla sockerarter när det konsumeras.

  #17680

  ”Ekologisk” honung från Sverige kan nästan aldrig vara just ekologisk! Hela begreppet är lurendrejeri anser jag. (Liksom Krav-honung)

  Det är ytterst få bigårdar i vårt vackert avlånga land som ligger så att det enbart finns ekologiskt odlade växter runt om inom binas flygradie. Hur blir då den insamlade nektarn ekologisk?

  mvh
  /Thomas

  #17815

  Det är inte sockerarterna enbart som avgör att mjölksyrabakterierna mår bra av honung. Det finns annat i honungen, enzymer av olika slag och andra proteiner i små mängder från pollen. En viss mängd honung behövs i vinterfodret. Frågan är hur mycket. Om man läser regelverket noga verkar det vara så att intentionen är att bina ska övervintra på honung, men att då det finns risk att det inte finns tillräckligt med honung i kupan kan man komplettera med socker, ekologiskt då. Hur mycket honung kan leva på över vintern, beror på hur lång vintern är och hur mycket yngel bina gör på vintern. Om bina ynglar mycket lite på vintern kan de ha nästan bara ljunghonung i kupan och inte få utsot på våren. Börjar de yngla ordentligt först i mars går det bra. Det är yngelmängden som avgör hur mycket foder de äter. Det vet jag av erfarenhet. I en gammal bitidning finns en kommentar om att ljungen gav dåligt ett år så att bina inte kunde samla så mycket vinterfoder.

  Regelverket har en definition på vad som är ekologisk honungsproduktion, bra eller dåligt finns det olika åsikter om. I vilket fall innebär det att honungen därifrån är mer ”naturlig” och bina mer ”naturligt” hållna än i konventionell biodling. Blomstertillgången för bina skall vara mer än 50 % ekologisk, dvs de andra 50 %:en får innehålla tillgång till sprutade rapsfält t ex.

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne. Logga in