Om Bitidningen

Bitidningen är en medlemsförmån och ingår i medlemsavgiften. Den utkommer med 12 nummer per år, varav jan/feb samt juli/aug är dubbelnummer.

I Bitidningen finns artiklar om biodling både för nybörjare och för dem som varit biodlare en längre tid. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet informerar om olika aktuella händelser och vad som sker inom biodlingen. I Bitidningen förekommer också information om myndighetsbeslut och andra nyheter som berör biodling, honung och andra biodlingsprodukter, pollinering, landsbygdsutveckling, småföretagande, med mera.

I tidningen presenteras även olika erbjudanden till medlemmarna både från den försäljningsverksamhet som förbundet bedriver och som Biodlarna åstadkommit genom avtal med olika företag.

Medlemsförmåner som återkommer varje år är till exempel bisjukdomsförsäkringen, beställning av etiketter, prenumeration på utländska bitidningar, böcker, informationsmaterial, videofilmer med mera som kan köpas från förbundskansliet. I Bitidningen presenteras varje vår också en redogörelse över vilka öppettider och andra villkor som gäller för Biodlarnas parningsstationer och vilket arv som drönarsamhällena på dessa kommer att ha kommande sommar.

Tidningen har en självständig roll i organisationen och arbetar efter sunda, journalistiska principer och redaktionell frihet med tryckfrihetslagstiftningen som grund.

Här hittar du ett arkiv över tidigare utgivna Bitidningar. 

Senaste årets Bitidningar hittar du som inloggad medlem här.


Annonsera – Företag

Annonsera – Lokalföreningar, distrikt eller som medlem

Tipsa oss