Gå en certifieringskurs och bli godkänd biodlare.

Hem Forum Bihälsa Gå en certifieringskurs och bli godkänd biodlare.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #14496

  Godkänd biodlare

  Kursen kommer att hållas i Gävle och alla är välkomna att delta, passa på att höja kunskapsnivån och ha en trevlig dag med mycket surr om bin  😀

  Kursen vänder sig till alla biodlare men för att få ett intyg måste du ha 3 års dokumenterad erfarenhet av biodling. En biodlare kan utses till godkänd biodlare av Statens jordbruksverk. För att bli godkänd biodlare måste man genomgå bisjukdomskurs motsvarande vad som gäller för bitillsynsmannautbildningen och som sagt ha 3 års dokumenterad erfarenhet av biodling.Föreläsare: Bihälsokonsulent Preben Kristiansen.

  Anmälan
  http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/Gavleborg/Sok/?DBID=d7a74e51-8d3f-436a-98a9-cc63ae064e01&avdelningid=129&arrid=174723

  PROGRAM
  09:00 Regelverk och bestämmelser -godkänd biodlare, undersökning, flyttning mm.
  10:00 Fika
  10:30 Allmänt om bisjukdomar, parasiter och skadegörare (inkl. tropilaelapskvalster och den lilla kupskalbaggen)
  11:00  Amerikansk yngelröta -biologi, diagnos och bekämpning
  12:30 Lunch
  13:15 Amerikansk yngelröta, fortsättning
  13:30 Europeisk yngelröta, säckyngel och kalkyngel
  14:00 Varroakvalster -biologi, skadebild, diagnos, bekämpning, spridning, zonindelning mm
  15:00 Paus
  15:30 Varroakvalster, fortsättning
  16:00 Trakékvalster – biologi, diagnos och bekämpning
  16:15 Nosema, biologi, diagnos, bekämpning och förebyggande åtgärder
  16:45 Förebyggande av sjukdomar, åtgärder mot smittspridning,tillvägagångssätt vid besiktning
  17:15 Frågor och diskussion
  17:45 Avslutning

  mvh edward 😛

  #17225

  Vad räknas som ”dokumenterad erfarenhet”?

  #17226

  Det är inte definierat, men det brukar räcka med att någon förtroendevald inom biodling skriver under på att du haft bin så länge, t.ex. din lokalförenings ordförande om du är med i SBR.

  #17227

  Det måste vara dokumenterade bin, dvs att bina besiktigats alltid av bitillsyningsman i början av året. Det är stora brister i hur ”godkänd biodlare” används och tolkas. Man får inte sälja och flytta fritt om inte bina har haft besiktning. Jag har träffat redskapshandlare i Mälardalen som inte har haft besiktigade avläggare.

  Personligen anser jag det skulle vara ”körkort” på biodling och obligatorisk besiktning varje år med nedfallsprov och provtagning hos alla biodlare liten som stor. Nu är det många Natur och EKO nissar som bara har bin och vet inget om olika smittorisker.

  Vi har fortfarande ett stort Varroa problem och stora problemen med Amerikansk Yngelröta som kryper allt närmare t ex mina egna uppställningsplatser.

  Jag anser att denna kurs skulle vara obligatorisk för alla som har bin.

  #17228

  Är utbildningen i Gävle (som angivits tidigare) eller i Söderhamn?

  #17229

  Ja kursen kommer att vara i Gävle, ska försöka ha den i anslutning till tåg stationen, det beror lite på hur många vi blir,annars blir det i någon annan lämplig lokal i stan.
  Huvud kontoret för SV liger i Söderhanm och därför står det så i en del av annonsen.
  mvh edward  😛

  #17231

  Det måste vara dokumenterade bin, dvs att bina besiktigats alltid av bitillsyningsman i början av året.

  Var kommer denna uppgift ifrån?

  #17232

  Bitillsynsmannen ska besikta och utfärda flyttningstillstånd för Godkänd biodlare.

  Många tror att man har total frihet att flytta hur som helst bara för att de har gått kursen godkänd biodlare.

  Det är här problemen ligger.

  #17236

  Om du är godkänd biodlare måste du göra en besiktning före flyttning.
  Lämpligasr gör man detta i början av säsongen.

  Det är besiktningsmannen som avgör under hur lång tid du sedan kan hålla på att flytta runt dina samhälle.
  Det är alltså inte säkert att du kan vänta ett år till nästa besiktning.

  Ska du sälja bi o bimaterial måste detta alltid föregås av en besiktning.

  Det senaste gäller också vid flytt till parningsstation ”utanför gränsen”
    häls…… lasse

  #17238

  På frågan vad

  3 års dokumenterad erfarenhet av biodling

  svarade jag att det inte var definierat. Det är fel. På jordbruksverkets blankett står det klart ocg tydligt att någon ska intyga och skriva under på att du haft både praktiskt och teoretisk erfarenhet av biodling under minst 3 år och att denna person inte får vara i jävsförhållande till dig.

  #17239


  Ska du sälja bi o bimaterial måste detta alltid föregås av en besiktning.

  Det senaste gäller också vid flytt till parningsstation ”utanför gränsen”

  Ja. Och detta kan vara samma besiktningstillfälle som den som ger Godkänd biodlare rätt att flytta mellan sina till länsstyrelsen anmälda uppställningsplatser. Men då måste rätt kryssrutor vara ikryssade och giltighetstiden vara tillräckligt lång. Detta förvarande är tydligen vanligt och det kan man ha lite synpunkter på om det verkligen är bra.

  #17240

  Du får av bitillsyningsman rätt att själv göra en inspektion och meddela honom att du ämnar flytta dessa kupor mellan hembigård och utbigård som tillståndet anger.

  Allt annat, andra flyttar, försäljning av drottningar, försäljning av avläggare, försäljning av bisamhällen, försäljning av vax och övrigt material skall fortfarande anmälas och besiktigas av bitillsyningsman vid varje tillfälle.

  Att vara Godkänd biodlare är bara att få av bitillsyningsman delegerat egen inspektion som bitillsyningsman anmodar av förutbestämda besiktigade samhällen inför flytt mellan angivna platser som inte behöver vara inom egen socken. Du skall anmäla flytt varje gång genom att kontakta bitillsyningsman.

  Detta kan bitillsyningsman kräva av dig för så står det formellt i reglementet.

  #17242

  Ett förtydligande: Bitillsyningsman gör en besiktning. Därefter skriver han/hon ut ett beslut och kan även skriva ett eller flera flyttningstillstånd. På flyttningstillstånd anger bitillsyningsmannen för var detta gäller och hur länge.

  T.ex. kan ett flyttningstillstånd vara ifyllt att man som Godkänd biodlare har rätt att flytta (mellan sina egna bigårdar) och en giltighetstid som skulle kunna vara hela säsongen men behöver inte alls vara det. Detta gäller med tilläggsvillkor som står tydligt på baksidan. Det innebär t.ex. att man själv ska inspektera yngelramar innan flytt, att bigårdar ska vara tydligt utmärkta och att man ska rapportera till bitillsyningsman dit flyttning sker.

  Samtidigt kan bitillsyningsman skriva ännu ett ett flyttningintyg som gäller att man får flytta för försäljning, dock senast ett visst datum. På detta andra flyttningintyg ska mottagaren och dess församling stå, så formellt ska det vara klart innan besiktning.

  Samtidigt kan bitillsyningsman skriva ännu ett intyg som ger rätt att sälja drottningar under en viss tid. Och ytterligare ett intyg som gäller att få flytta till parningsstation.

  #17243

  Alla de här intygen får inte vara så generella och spretiga att det finns godtyckliga tolkningar om vad intygen intygar. Många tar sig friheter, det märker jag själv när jag handlar.
  Det vax jag köpt har smälts om samma dag och därefter desinficerats då jag har AY spor fobier. Det jag sett de senaste två åren visar att AY kan bryta ut nästan var som helst. Jag tycker det är dålig ordning och brist på respekt för förordningar och regler.
  Vanans makt är stor, man kanske generaliserar inom egna grupperingar mellan biodlarkollegor och då kan man lätt förbise problem och framförallt visar man andra att det inte är så viktigt och dessa börjar ta samma genvägar.
  De som är värst med kemikalier och som tänjer mest på regler är gamla storbiodlare som ständigt hamnar i konflikt med tillsyningsmän. Här finns också en mindre vilja till vaxförnyelse och preventivt arbete att motverka smittspridning. En person som tänkte sälja vax sa att han använder Apistan och allt som finns att tillgå och menade att man inte behöver byta vax i yngelrummet, bina gillar gamla ramar och det fungerar bättre så.
  Jag köpte givetvis inte detta vax. Man blir bara lite frustrerad, ledsen och besviken på olika attityder. En grupp som fullständigt skiter i vaxförnyelse och andra där jag själv tillhör kanske lägger ner hysteriskt med resurser för att få bort allt som ev kan förekomma i vax.

  #17324

  En liten påminelse

  Godkänd biodlare

  Kursen kommer att hållas i Gävle och alla är välkomna att delta, passa på att höja kunskapsnivån och ha en trevlig dag med mycket surr om bin 

  Kursen vänder sig till alla biodlare men för att få ett intyg måste du ha 3 års dokumenterad erfarenhet av biodling. En biodlare kan utses till godkänd biodlare av Statens jordbruksverk. För att bli godkänd biodlare måste man genomgå bisjukdomskurs motsvarande vad som gäller för bitillsynsmannautbildningen och som sagt ha 3 års dokumenterad erfarenhet av biodling.Föreläsare: Bihälsokonsulent Preben Kristiansen.

  Anmälan
  http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/Gavleborg/Sok/?DBID=d7a74e51-8d3f-436a-98a9-cc63ae064e01&avdelningid=129&arrid=174723

  PROGRAM
  09:00 Regelverk och bestämmelser -godkänd biodlare, undersökning, flyttning mm.
  10:00 Fika
  10:30 Allmänt om bisjukdomar, parasiter och skadegörare (inkl. tropilaelapskvalster och den lilla kupskalbaggen)
  11:00  Amerikansk yngelröta -biologi, diagnos och bekämpning
  12:30 Lunch
  13:15 Amerikansk yngelröta, fortsättning
  13:30 Europeisk yngelröta, säckyngel och kalkyngel
  14:00 Varroakvalster -biologi, skadebild, diagnos, bekämpning, spridning, zonindelning mm
  15:00 Paus
  15:30 Varroakvalster, fortsättning
  16:00 Trakékvalster – biologi, diagnos och bekämpning
  16:15 Nosema, biologi, diagnos, bekämpning och förebyggande åtgärder
  16:45 Förebyggande av sjukdomar, åtgärder mot smittspridning,tillvägagångssätt vid besiktning
  17:15 Frågor och diskussion
  17:45 Avslutning

  mvh edward  😛

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne. Logga in