Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.

Hem Forum Allmän biodling Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #15445

  Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.
   
  Vårutveckling i Mars månad.

  Forskaren  N.G.Bilas  kom till följande slutsatser.  Larvens kvalitet, välutvecklade, och vikt beror på mängden honung i foderförrådet-kupan. Alltså bina ”Rättar munnen efter matsäcken”

            Foder mängd i kg          fodersaft i  3d larv            Arbetarlarvens
                i kupan                        celler                          vikt 3:e levnadsdag
                4,5  kg                      2.1 mg                                  6.7 mg
                8.1  kg                      5.0 mg                                  9.5 mg
              12.6  kg                      4.8 mg                                10.8 mg

            Forskaren A.M.RAJMOVA  undersökte kvaliteten på  bin. Beroende på
            samhöllets foderförråd.                                           
                                                                     
                                                                                  Utvecklingen 
  Foder mängd kg.      6 dagar larv mg.    Bi vikt  mg.      av körtlar        Fettkroppen.

          3,4 kg                      137 mg                108 mg          3,57              100 %

          6,5 kg                      159 mg                116 mg          3,71              117 %

      10-12 kg                      171 mg                118 mg          3,85              121 %

  #20214

  Intressant. Betyder detta att drivfodring med foderdeg ger större bin?

  #20215

  Intressant. Betyder detta att drivfodring med foderdeg ger större bin?

  Hej Patrik.

  Vet inte om man bör drivfodra så tidigt på våren? Om bina inte  kan hämta pollen?

  Vidare när det gäller foderdeg!! (Har jag läst  nånstans?) att foderdeg, som framställs av majs-sockret, men även vete-sockret är olämplig som foder för våra bin?

  För lite foder och pollen  på våren, begränsar kraftigt bisamhällets utveckling, och produktionsförmåga.

  Om  samhället vid invintring förses med tillräckliga foderförråd. Då bör det finnas överskott på  8-10 kg
  på våren, som skall räcka  för uppfödningen av vårens första kullar, som blir välgödda-välfödda.

  Det finns även lite forskning som visar att kvalitet, och kvantitet av fodersaft i celler, som larver får under utvecklingen, är grundläggande och påverkar deras kvalitet och livslängd.

  #20217

  Om  samhället vid invintring förses med tillräckliga foderförråd. Då bör det finnas överskott på  8-10 kg
  på våren, som skall räcka  för uppfödningen av vårens första kullar, som blir välgödda-välfödda.

  Det där överskottet är inte bara av godo. Ramar fulla med vinterfoder är rena kylklampen på vårkanten när äggläggningen ska ta sin början.

  #20219

  Samband mellan matförråd och vårutveckling i samhällen.

  Syftet var att ge en lättillgänglig information och möjlighet till en överblick över  forskningen som finns på området och kan ha  avgörande betydelse för biodlaren?

  Det som lett mig in på uppgiften att gå igenom, är att jag här på forumet kommit i kontakt med biodlare som söker olika former av hjälp. Och då upptäckte jag hur pass svårt är att få enkel ock korrekt information?
  Inte sällan har det hänt att frågeställaren får svävande och direkt felaktig svar som är inget anat en subjektivt och impressionistisk tyckande.
  Ofta är svaret  rakt motsatt och inte verklighetsanpassat. Forskningen inom biodlingen är naturligtvis inte komplett och ändras ständigt, ibland köns det att vi inte ens vet om att det existerar.

  Den kände tyske föregångsman inom biodlingen A.von Berlsch (år 1815-1877) riktade till biodlarna jämt och ständigt maningen: Lär Er framför allt teori, ty annars blir Ni klåpare i praktiken livet igenom.

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne. Logga in