Medlemsökning för biodlarna

PRESSMEDDELANDE 2011-04-05
Medlemstillströmningen till Sveriges Biodlares Riksförbund ökar – totalt fick man år 2010 100 nya medlemmar. Nu är 9 700 biodlare med i föreningen.
Av medlemmarna finns det biodlare med flera hundra bisamhällen men också biodlare med några få samhällen hemma i trädgården. Biodling bedrivs både som en deltidssysselsättning och som yrke. Att intresset för biodling är stort råder det ingen tvekan om. De senaste åren har det genomförts över 100 studiecirklar per år i biodling.
– Vi tror att medlemstillströmningen beror på ett ökat intresse för naturen och närproducerade livsmedel men också att människor vill utveckla egna produkter och få egen honung från biodlingen säger Jonny Ulvtorp, förbundsordförande för Sveriges Biodlares riksförbund.
Även konsumtionen av honung ökar. Det är inte bara till te som man nu vill ha honung – i alltifrån matlagning till raffinerade produkter som tvål ökar användningen. Mer än 25 procent av biodlarna vill förädla honungen till olika produkter.
Bina fungerar som kollektiva nyttigheter för naturen, bland annat genom att förbättra skördarna av frö, frukt och grönt. Det pågår just nu studier som ska ta reda på hur mycket större skördarna blir i kommersiella grödor vid en god pollinering. Den främsta kollektiva nyttan som bisamhället erbjuder är den bakgrundspollinering som sker över stora ytor. Bakgrundspollinering innebär pollinering av trädgårdar, hagmarker och alla vilda växter som är behov av en god pollinering.
För mer information, kontakta:
Jonny Ulvtorp, förbundsordförande, tfn: 0735-233130, jonny.ulvtorp.sbr@biodlarna.org
Fakta om bin och biodling:
– Biodling bedrivs över hela landet, men 60 procent av biodlingen finns i Götaland.
– Fler och fler kvinnor blir biodlare. I dagsläget är 25 procent av biodlarna kvinnor, vilket är en fördubbling på 10 år.
– Medelskörden från ett bisamhälle är ca 30 kg honung, rekordet är över 200 kg ett bra honungsår. Honungen framställer bina från blommornas nektar. Ett halvt kilo honung kräver ca 3-4 miljoner blombesök, motsvarande en sträcka på två varv runt jorden.
– Det finns fyra raser av bin, som det bedrivs avel med i Sverige: Buckfast-biet, Carnica-biet, Ligustica-biet och Nordiska biet.

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns 292 biodlarföreningar över hela landet med 9 700 medlemmar medlemmar. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt. Förbundet samarbetar med LRF på lika sätt för att utveckla svensk biodling.