Adoption av bin ska öka biologisk mångfald

2017-06-23

Nu kan du adoptera ditt eget bi. Ronneby biodlarförening bjuder ut sina bin för 100 kronor styck och redan har ett 50-tal personer nappat.

tillstånd från både länsstyrelsen och kommunen, men nu har biodlarna i Ronneby två präktiga grönmålade bikupor intill Direktörsvillan.

Där
Hämtat från: Meltwater – Adoption av bin ska öka biologisk mångfald