Anmälningsformulär för ombud, förbundsstyrelseledamöter, valberedning, revisorer, personal och presidium