BeeScanning – världsledande AI-lösning för hotade bisamhällen

2018-09-13

Utan bin skulle 1/3 av den mat vi äter inte finnas. Utan binas pollinering – inget kött eller mjölk från korna, inga bär i skogen, inga…

, men nu finns hopp tack vare Björn, en biodlare från Lindesberg.

Björn Lagerman har varit biodlare i 45 år. 2005 upptäckte han att den
Hämtat från: BeeScanning – världsledande AI-lösning för hotade bisamhällen