Nummer 4 | 2024

Ur innehållet:

– Nya funktioner på väg för Svärmtelefonen.
– Friskabin.se, den nya plattformen för bihälsa.
– Rapport från Apiscandia.
– Ny bok om Näringsbiodling: ”Näringsbiodling – Biodling som yrke”.
– Bihusesynen 2024 som bilaga.

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.