Bekämpningsmedel oroar biodlare

2017-07-03

Två nya studier visar att växtskyddsmedlet neonikotinoider försämrar bin och humlors förmåga att föröka sig. Inte överraskande, men oroande…

är oroad över användningen av bekämpningsmedlet och säger att hon känner biodlare som fått delar av sitt bisamhälle förstört där man
Hämtat från: Meltwater – Bekämpningsmedel oroar biodlare