Bigård i Hejde drabbad av yngelröta

2017-06-26

Ett utbrott av den smittsamma bisjukdomen amerikansk yngelröta har konstaterats i en bigård i Hejde på Gotland meddelar länsstyrelsen.

smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare
Hämtat från: Meltwater – Bigård i Hejde drabbad av yngelröta