Länkar

Biodlingsorganisationer i Sverige (där det finns sidor att länka till)
Biodlingsföretagarna
Carnicagruppen
Föreningen Svensk Buckfastavel
Ligusticagruppen
NordBi
Svenska Bin

Honungsförädlare
Svensk Honungsförädling
Svensk Landskapshonung

Biodlarorganisationer i Norden
Norges Birøkterlag
Danmarks Biavlerforening
Finlands Biodlareförbund
Formaður Býflugnaræktendafélags Íslands

Biodlarorganisationer i övriga världen
Apimondia
EPBA (Europeiska yrkesbiodlarförbundet)

Bihälsa mm
COLOSS
Bee Informed Partnership
Efsa4Bees
Bee Base
VSH-bin

Myndigheter
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU  Finns även på Facebook SLU bee research
Tillväxtverket
Tillväxtanalys

Övriga organisationer i Sverige
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Hushållningssällskapens Förbund
Studieförbundet Vuxenskolan
Naturskyddsföreningen
Honungsringen

EU, Nätverk och företag
EU Animal Health and Welfare – Beekeeping
Landsbygdsnätverket
Sigill Kvalitetssystem AB
Gröna Jobb