Drönarnas gåta

Bihannarna, drönarna, utvecklas från obefruktade ägg. Därför har de bara en enkel uppsättning kromosomer. De är så kallade haploider.

Bihonorna. drottningen och arbetsbina, har dubbel uppsättning kromosomer. De är diploider.

Detta märkliga system upptäcktes 1845 av den polske prästen Johann Dzierzon.
Nu har en tysk-norsk-amerikansk forskargrupp hittat en särskild gen som fått namnet ”complementary sex-determiner” eller csd som förklarar mekanismen bakom.

När genen finns i dubbel uppsättning bildas ett protein som sätter i gång utvecklingen till hona. När genen endast finns i enkel uppsättning bildas inget protein alls och biet utvecklas till hanne.

Genen csd är en av evolutionens mest banbrytande uppfinningar. Systemet med haploider och diploider är att systrar har fler gener gemensamma med varandra än med sina barn. Det är själva grundvalen för de sociala insekterna som har blivit extremt framgångsrika djur.
Mer om detta går att läsa i den mycket ansedda tidningen Cell.