Honung som hostmedicin

En tesked honung lindrar barnets hosta effektivare än hostmedicin, visar en färsk studie. Det är dags att slopa vanlig hostmedicin som har mer biverkningar än verkningar, tycker barnläkaren Inge Axelsson.

Nu är det förkylningstider och hostmediciner är storsäljare på apoteket. Men det är bättre att lägga pengarna på en burk honung, visar en ny amerikansk studie.I studien lottades 108 barn mellan 2 och 17 år med luftvägsinfektion och natthosta till att endera få en halv till två teskedar honung på kvällen eller hostmedicin med det aktiva ämnet dextrometorfan.

Hostade mindre

Resultatet: Barnen som fått honung hostade mindre än de som fått hostmedicin. Barnläkaren Inge Axelsson, som kommenterar studien i senaste Läkartidningen, tycker att det är bättre att ge barn vanlig honung än medicin – som ju kan ha biverkningar. Han poängterar dock att honung också har negativa effekter om det används under lång tid – nämligen ökad risk för hål i tänderna.

Livsmedelsverket avråder

I sällsynta fall kan sporer av bakterien Clostridium botulinum finnas i honung. Dessa sporer kan orsaka en förgiftning som kallas botulism hos spädbarn, men inte hos äldre barn och vuxna. Därför avråder Livsmedelsverket från att ge honung till barn under ett år.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10176