Bina – universums gunstlingar

2019-09-28

När artbeståndet tunnas ut är mörka tider å färde. Men en förundran inför den lilla världen ger kraft att stå upp för den stora men sårbara…

vet spridningen ingen hejd. Hanson meddelar att 98 procent av nordamerikanska bisamhällen visat sig kontaminerade av vådliga ämnen. Vid en
Hämtat från: Bina – universums gunstlingar