Binas dans avslöjar var maten finns – IT-Hållbarhet

2020-09-25

Det vinnande bidraget i SAS Institutes Nordiska Hackaton 2020 blev ett system som automatiskt detekterar, tolkar och mappar bins …

ges grafisk form och biodlaren får en kartbild i mobilen som visar var bina hämtar sin föda.
På det sättet kan biodlaren …
Hämtat från: Binas dans avslöjar var maten finns – IT-Hållbarhet