Binas liv är Patrick Sellmans livsstil

2017-07-28

GRÄSMARK: Gör så att biodlarna blommar En bikupa gör ingen sommar. Växtligheten i trädgårdar och skogar ger mer bär och frukt när det finns…

binas biologi.

När Patrick Sellman började som biodlare i slutet av 1970-talet fanns det uppåt 30 000 aktiva biodlare i Sverige. I dag är
Hämtat från: Meltwater – Binas liv är Patrick Sellmans livsstil