Biodlare prisas för sitt miljöarbete

2018-06-11

Richard Johansson på Lyckå Bigårdar är biodlare till yrket. Hans bisamhällen kan flytta ut där de behövs i naturen.

bigårdar med 10-20 kupor i varje. Ett bisamhälle består av runt 80 000 bin.

Bisamhällen flyttas ut säsongsvis för att bidra till ökad skörd
Hämtat från: Biodlare prisas för sitt miljöarbete