Biodlare uppmanar till att köpa närproducerat

2017-07-07

Bikrisen (GA) Hälften av den honung vi köper i Sverige är importerad. För att skydda bina från utrotning, och den biologiska mångfalden,…

. Organisationen Svenska bin, som är en gemensam plattform för svenska biodlare, arbetar för att få ut budskapet om hur viktig svensk honung
Hämtat från: Meltwater – Biodlare uppmanar till att köpa närproducerat