Biodlaren Bengt: "Jag är mer bekymrad över de vilda bina"

2021-05-11

Den kalla våren har gjort det svårt för bina att hittar tillräckligt med mat – och en del dör av svält.
Bengt Larsson är biodlare i Ölme …

tillräckligt med mat – och en del dör av svält.
Bengt Larsson är biodlare i Ölme och han har förlorat en mindre mängd bin men är orolig för
Hämtat från: Biodlaren Bengt: "Jag är mer bekymrad över de vilda bina"