Biodlarföreningar i fokus – Högsbyortens biodlarförening

2024-04-05

Under det kommande året kommer vi att presentera flera av våra lokala föreningar i digitala kanaler.

Önskar du att även din lokalförening ska uppmärksammas? Ett mail har skickats till alla ordförande och kontaktpersoner i våra lokalföreningar med några frågor att besvara. Återkoppla till oss så kommer vi att presentera er förening i våra digitala kanaler.

Först ut är Högsbyortens biodlarförening:

Vad är det bästa med er förening?

Föreningen har en föreningsbigård med åtta bisamhällen, som sköts av medlemmarna.

Föreningen har ett stort honungshanteringsrum, med tre slungor, silar, silcentrifug och honungslossare (använd vid ljunghonung).

Varje vår bjuder vi in en föreläsare och beredskapsförsäljare.

Föreningen har vaxsmältare och utrustning för tillverkning av vaxmellanväggar av eget vax.

En grupp odlar drottningar från inköpta avelsdrottningar. Gruppen brukar odla upp till 150 drottningceller och ca 100 parade drottningar varje säsong. Dessa får medlemmarna köpa för ett billigt pris.

Föreningen har ett förråd av glasburkar (500 grams och 700 grams), kartonger, vaxmellanväggar, ramlister, foderdeg, honungsspann samt en mängd andra småprylar, som medlemmarna kan köpa.

Föreningen har en informationsbigård vid ett konferenshotell i Högsby.

Föreningen har en hemsida, www.högsbybiodlarna.se, som uppdateras regelbundet.

Varje vår skickas, via post, ett häfte på 12 A5-sidor (inklusive bilder) med information till medlemmarna.

Varannan eller var tredje vecka mejlas aktuell information ut till medlemmarna.

Varje vinter körs en nybörjarcirkel i biodling och på våren/ försommaren praktiska cirklar.

Föreningen har ett hundratal medlemmar, nästan alla kommer från kommunen, som har något mer än 5.000 invånare. Av dessa hjälper ett 60-tal till i föreningsarbetet.

Föreningsarbetet genomförs i grupper om 1-4 personer, där en i gruppen är ledare.

Andra biodlarföreningar kommer gärna och besöker oss. I år är redan två inbokade.

Föreningen har kanske Sveriges äldsta biodlare, nämligen Birger Gustavsson, Fågelfors, 97 år. Birger har varit biodlare i 84 år och har tre bisamhällen, som han sköter alldeles själv. Han deltar ofta i föreningens aktiviteter.

Föreningen håller just nu på att bygga ett Attefallshus på 30 kvm. Arbetet görs helt ideellt av föreningens manliga och kvinnliga medlemmar.

Vilka aktiviteter eller evenemang arrangerar er lokalförening under året?

Lö 2 mars kl 18.30 – Medlemsfest med respektive.

Sö 24 mars kl 13 – Föreläsning av Lotta Fabricius, SLU och Danny Zwaard regional rådgivare i bihälsa. Biredskapsförsäljning. Kaffe serveras.

To 18 april, kl 18 – Föreningsbigården i Högsby, öppnar för säsongen och är öppen varje torsdag kväll klockan 18 till 20. Start cirklarna ”Praktisk biodling”.

Fre 17 maj – Matmarknad, Högsby. Försäljning av föreningens honung. Visning av bin och biodlingsutrustning.

Lö 18 maj kl 10-16 – Lanhagendagen, Högsby. Försäljning av föreningens honung. Visningskupa. Föredrag om biodling.  Samma dag, försäljning av föreningens honung på Hönsbytardagen i Berga.

Lö 25 maj em – Besök på naturreservatet Örö i Misterhults skärgård.

Sö 2 juni kl 10-15 – Kortkurs i biodling och honungshantering i samarbete med Kalmar läns hembygdsförbund.

Lö 5 juni kl 10-14 – Högsbydagen. Försäljning av föreningens honung.

To 4 juli kl 18 – Kaffekväll vid Kiasjön,

Sö 18 aug. kl 14 – Söndagskaffé tillsammans med Högsby hembygdsförening i föreningsbigården. Info om biodling. Honungsförsäljning

Lö 7 sept kl 10-16 – Bötterums hantverks-, byggnadsvårds-, och trädgårdsmässa. Visning av bin, honungsförsäljning.

Sö 15 sept kl 14 – Slutskattning och invintring av bina i föreningsbigården.

Sö 17 nov kl 16.00 – Årsmöte. Årsmötesförhandlingar, honungsbedömning mm. Det bjuds på enkel buffé.

Hur välkomnar ni nya medlemmar och nybörjare i er förening?

Vi kontaktar genast nya medlemmar via mobil och hälsar välkommen till föreningen. Samtidigt informerar vi om föreningens verksamhet och medlemsförmåner. Bjuder också in berörd, att delta i vår verksamhet. Vi tar också särskilt hand om dem, de första gångerna vi träffas.

Så här berättade en av våra medlemmar hur han blev bemött vid första besöket i föreningsbigården:

”När jag började närma mig bigården, kom en man och mötte mig och hälsade mig välkommen. Han undrade, om jag funderade på att bli biodlare, vilket jag svarande ja på. Därefter visade han mig runt bland bisamhällena och berättade om föreningen samt presenterade mig för övriga närvarande. Alla var så trevliga mot mig. Innan jag gick hem blev jag till och med bjuden på kaffe.”

Nu är denne medlem en av de mest engagerade i föreningsarbetet!

Alla nybörjare hjälper vi med bin. Några av våra medlemmar föder upp avläggare, som de säljer till nybörjarna. Säljaren eller någon annan medlem ställer alltid upp som mentor. Hjälp ges på plats hos nybörjaren, via mobil eller mail. Frågor besvaras också vid våra torsdagsträffar i föreningsbigården, där nybörjaren får hjälpa till med biskötseln.