Biodlarna höjer kvalitetsbedömningen för svensk honung

2019-12-08

Vi har hittat en ny form där vi moderniserat vårt system för bedömningen av den svenska honungens kvalité.

Honungsbedömningen har funnits länge som verktyg för medlemmarna i Biodlarna. De lokala föreningarna använder bedömningen för att säkerställa att honungen som konsumenten köper är av god kvalité. Nu har kvalitetskommittén arbetat fram ett nytt fräscht underlag som vill lyfta fram den lokala honungens unika egenskaper. Som smak, lukt och konsistens utan att för den skull gradera vad som är de bästa eller sämsta egenskaperna.

–Det viktiga är att få fram att en honung kan variera i alla dessa egenskaper beroende på växtplats, säsong och dragväxter. Det gör att vi kan få ett brett spektrum av honungar i både smak och nyans, säger Ingmar Wahlström vice ordförande i Biodlarna och sammankallande för kvalitetskommittén i förbundet.

Biodlarnas mål har varit att lyfta fram det lokala och det unika med en småskaligt hanterad honung.

Han säger också att Biodlarna är övertygade om att detta är rätt väg att gå i en tid då allt fler efterfråga lokala produkter.

–När kunden känner sin leverantör kan man lita på att det faktiskt är honung i burken man köper, säger Ingmar Wahlström.

Givetvis finns kontrollen av lagkraven kvar, men fokuset i det nya reglementet ligger på att beskriva varje honungs karaktär.
Målet har varit att skapa kortare banor mellan oss som producenter och konsumenterna. Det innebär också att behovet att kontrollorgan och certifieringssystem minskar.

-Mindre byråkratiskt krångel och mindre kostnader både för konsument och producent, menar Ingmar Wahlström.

Detta är något som skiljer den lokalt hanterade honungen från den som kommer från större leverantörer.

Hur ska detta genomföras?
-Vi börjar med en utbildningsgenomgång till kommande säsong. Vårt mål är sedan att det inom en två-tre års period ska finnas minst en utbildad honungsbedömare i alla våra 270 lokala föreningar i landet, berättar Ingmar Wahlström.

För att klara detta kommer det att behövas en gedigen utbildningsinsats hos alla lokala föreningar inom Biodlarna.

-Vi är stolta över vår honung. Med den nya honungsbedömningen höjer vi statusen ytterligare för vår svenska lokalt producerade honung, säger Ingmar Wahlström.

Fakta:HONUNGSBEDÖMNING
Inom biodlingen har det länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som ska resultera i en honungskvalitet som ska uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även krav på förpackningen.
Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning sker enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente.
Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa Biodlarnas välkända etiketter.

Mia Karlsvärd