Biodlarna överklagar Kemikalieinspektionens beslut

2019-02-13

-Att Kemikalieinspektionen tillåter giftet neonikotinoider som är skadligt för bin och andra
pollinatörer är oacceptabelt, därför har vi nu överklagat Kemikalieinspektions beslut, säger Biodlarnas förbundsordförande Monica Selling.

I förra veckan blev det känt att Kemikalieinspektionen gett betesodlare en så kallad nöddispens att
bespruta sina grödor med Gaucho WS 70. Trots att EU skärpt reglerna, och tagit beslut om ett förbud av användning.

I överklagan till Mark och miljödomstolen i Nacka hänvisar Biodlarna (Sveriges Biodlares Riksförbund) till att bekämpningsmedlet är ett av de medel som förbjudits av EU-kommissionen den 29 maj 2018, genom EU-förordningen 2018/783.

-Vi anser att beslutet att ge dispens för ovanstående medel är oacceptabelt säger Monica Selling.

Den nya forskningsrapporten om insekters massdöd i världen påtalar att nära hälften av insekterna
hotas av utrotning. En stor anledning till detta är det storskaliga jordbruket och det flitiga användandet
av skadliga bekämpningsmedel/kemikalier.

Allt fler alarmklockor ljuder vad gäller nedgången av insekter i världen. Insekterna står för den
livsviktiga pollineringen. 70 % av alla grödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering.

-Vi, representanter för den absoluta merparten av landets biodlare, kan inte tolerera användningen av ett bekämpningsmedel som är förbjudet och som har klassats som ytterligt skadligt för våra honungsbin, säger Monica Selling.

Vid frågor kontakta:

För Sveriges Biodlares Riksförbund
Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund
mobilnr: 073-845 85 15, monica.selling@biodlarna.se

 

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för 14 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.
Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.

För mer information www.biodlarna.se