Välkommen till Biodlarnas kurs Drottningodling steg 1!

Den här kursen passar dig som har grundläggande kunskaper i biodling och något års erfarenhet av biodling. Här får du lära dig det du behöver för att lyckas med din drottningodling.

Självstudier eller studiecirkel
Du kan använda kursen för självstudier. Är du cirkelledare är den ett bra komplement till studiecirkelns praktiska träffar. Vill du delta i en studiecirkel kontaktar du den lokala biodlarföreningen eller biodlardistriktet.

Kursen är uppdelad i tre delar – teori, redskap och praktik
Varje del innehåller flera korta filmer. Den första delen består av teoretiska miniföreläsningar om olika drottningodlingsmetoder, avel och grundläggande biologi m.m. I den andra delen handlar filmerna om redskap och utrustning för drottningodling. Vi har valt att visa några och hur de används. Den tredje delen följer drottningodlarens arbete i bigården. Vi har valt en metod som inte behöver så mycket extra utrustning. Att odla i skattlåda i viseriktigt samhälle fungerar bra för den som vill odla i liten skala, men används också av de som odlar hundra drottningar under en säsong.

Studieplan, lektionsplanering och kurslitteratur
Som stöd har vi har gjort en studieplan och ett förslag till lektionsplanering för en studiecirkel. Där finns också en lista på den litteratur som är lämplig för den här kursen.

Kunskapstest
Vill du testa dina kunskaper när du gått igenom filmerna kan du göra ett självrättande prov. Det är bara du som ser resultatet. Och du kan göra det flera gånger.

För produktionen svarar
Ann Elgemark, projektledare Biodlarnas förbundsstyrelse
Marcus Halse och Bert Thrybom, Biodlarnas kommitté för drottningodling och biavel
Mats Johansson, drottningodlare
Nordic Essence, filmproduktion

Kursen är framtagen med projektmedel från EU och Jordbruksverket genom nationella programmet för biodlingssektorn (NBP).

För att få tillgång till kursen behöver du registrera dig. När registreringen är klar kommer du vidare till kursen via en länk.