Biodlarnas medlemsundersökning 2022

2023-01-12

Nu finns sammanställningen av Biodlarnas medlemsundersökning 2022 tillgänglig på vår hemsida.

Enkäten som användes i medlemsundersökningen är baserad på den den undersökning som genomfördes 2020, men har modifierats utifrån förbundets nuvarande behov och feedback från de tidigare undersökningarna. Medlemsundersökningen är utförd av Unitalent för Biodlarnas räkning.

Hela undersökningen hittar du här.