Bisjukdom tvingar ut länsstyrelsen på bijakt

2017-06-19

Nyheter En bisjukdom har brutit ut i Upplands-Bro. Nu måste bigårdar brännas.

för bikupor.

Tar med sig sjukdomen

Sjukdomen sprids oftast genom de redskap biodlarna använder sig av. Sjukdomen kan också spridas när bin
Hämtat från: Meltwater – Bisjukdom tvingar ut länsstyrelsen på bijakt