”Bisurr” i Boden

2022-11-03

Nu när bisäsongen i det närmaste har avslutats, bjöd Bodens biodlarförening in till ”bisurr” den 5 oktober för sina medlemmar, att rapportera sin honungsskörd samt prata om vad som har skett under den gångna sommaren. Och det finns det mycket av.

Ordförande Patrik Nimenius hälsade de 13 medlemmarna välkomna och sedan förevisade och demonstrerade han hur man mycket enkelt och fort kan behandla sina bisamhällen med oxalsyra i en apparat som förångar syran som med lätta puffar behandlar bisamhället mot varroakvalstret som har drabbat biodlarna i Bodenföreningen.

Maud Jacobson som har drabbats av en mystisk förlust av sina samtliga samhällen. Vid kontroll inför invintringen kunde konstateras att i ett av samhällena var det fullständigt tomt på både döda och levande bin.

Prover har skickats in till Jordbruksverket för analys och svar har kommit att det inte rör sig om vare sig amerikansk eller europeisk yngelröta eller angrepp av varroakvalstret.

En teori har förekommit att det kan röra sig om CCD (Colony Colaps Disorder) eller bidöd, men det är mindre troligt då det borde ha funnits döda bin i kupan eller på flustret. Därefter vidtog en livlig diskussion bland de närvarande om alla andra tänkbara orsaker till förlusten.

Drottningodlingsutbildning visade sig vara av intresse bland de närvarande, så därför beslutades det att förening skall genomför sådan till kommande försommaren.

Även den viktiga utbildningen för nya biodlare beslutades skall genomföras med start i slutet av mars eller början av april nästa år, med max 10 deltagare i Medborgarskolans regi med instruktörer ur Bodens biodlarförening.

”Bisurret” avrundades med fika på gott kaffebröd bakat av två medlemmar, Ida och Helen.

Text och bild: Maud Jacobson, Bodens Biodlarförening