Bra honungsskörd vädret till trots

2017-08-05

Nyheter Den milda sommaren har varit katastrofal för bina på många håll i landet och honungsskörden har blivit lidande. Men för Magnus…

på grund av den kalla sommaren. På flera håll i landet räknar biodlarna med att honungsskörden halveras jämfört med ett normalår. När bina
Hämtat från: Meltwater – Bra honungsskörd vädret till trots