Effektiv social distans hos honungsbin med smitta

2021-11-02

Precis som fladdermöss har honungsbin visat sig ha en effektiv social distansering om bisamhället hotas av parasiter.

visat sig ha en effektiv social distansering om bisamhället hotas av parasiter.

Bisamhällen ändrar sin sociala struktur när de parasiteras
Hämtat från: Effektiv social distans hos honungsbin med smitta