Enkät från Copa-Cogeca om biodlingssituationen inom EU

2024-03-12

Det förekommer många rapporter om utmaningar inom biodlingsnäringen inom EU. Dock brister det i konkreta data. Ökande produktionskostnader, minskad efterfrågan och den billiga importen av honung anses vara de främsta problemområdena för biodlingsföretag inom EU.

EU-kommissionen har klargjort att inga åtgärder kan vidtas utan tillförlitliga data. Av den anledningen har Copa-Cogecas honungsarbetsgrupp initierat en enkät för att samla in ytterligare information.

Denna enkät kommer att utgöra underlag för kommande förhandlingar med kommissionen angående stödåtgärder för biodlingssektorn.

Ditt deltagande är av stor vikt, oavsett om din biodlingsverksamhet har påverkats av dessa utmaningar eller ej.

Enkäten är anonym och kan besvaras fram till den 22 mars. Resultaten kommer att presenteras för EU-kommissionen under april månad.

Enkäten hittar du här: https://form.jotform.com/copacogeca/Questionnaire-EU-Honey-Market

Mer information om Copa-Cogeca och deras arbete hittar du här: https://copa-cogeca.eu/