Enkät om övervintring från Jordbruksverket

2022-04-28

Glöm inte fylla i enkäten om övervintringen i din bigård. Ju fler svar desto tillförlitligare resultat.

Du kommer till enkäten genom länken: https://www.bee-survey.com/index.php/695553?lang=sv

Enkäten är öppen till 5 juni.