Experter på humlor och honungsbin har kartlagt hoten mot pollinatörerna

2018-12-10

Antalet biodlare i Sverige ökar och läget för honungsbina är bättre än i många andra delar av världen. Humlorna och de vilda bina är…

Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna och Sveriges Biodlares Riksförbund. Läs mer om konferensen
I projektgruppen
Hämtat från: Experter på humlor och honungsbin har kartlagt hoten mot pollinatörerna