Få ändringar i nya KRAV-regler

2022-09-26

KRAV gick i slutet av förra vecka ut med ett meddelande om de nya KRAV-reglerna som börjar gälla den 1 januari 2023. KRAV meddelar att dom inför ett antal mindre regeländringar inför 2023 efter en översyn av kapitlet om allmänna regler för certifiering

I sitt pressmeddelande skriver dom:

”KRAV har även lagt till nya regler för växtodling, djurhållning och biodling (kapitel 4, 5 respektive 6), för att visa vilka av de undantag som EU tillåter för ekologiska producenter i katastrofsituationer som också gäller enligt KRAVs regler.”

Hela pressmeddelandet och de nya reglerna hittar du på KRAVs hemsida.