Fira världsbidagen den 20 maj!

2024-05-19

Världsbidagen är en internationell dag som firas den 20 maj varje år för att lyfta fram och främja betydelsen av bin och deras roll för den biologiska mångfalden. Bin, inklusive honungsbin, vildbin och andra pollinerande insekter, spelar en avgörande roll i pollineringen av en stor del av världens grödor och vilda växter.

Tyvärr hotas bin och andra pollinerande insekter av olika faktorer såsom förlust av livsmiljöer, användning av bekämpningsmedel, klimatförändringar och sjukdomar. Det är därför viktigt att vi uppmärksammar och skyddar dessa viktiga pollinatörer.

Världsbidagen ger oss möjligheten att sprida medvetenhet om bin och betydelsen av pollinering. Det är också ett tillfälle att främja åtgärder för att skydda våra bin och deras livsmiljöer. Vi kan alla bidra genom att exempelvis odla växter som gynnar pollinering, minska användningen av bekämpningsmedel och skapa lämpliga livsmiljöer för bin.

Om du eller din förening anordnar någon aktivitet under Världsbidagen mejla johanna.svensson@biodlarna.se så delar vi din aktivitet på vår hemsida.

Mer om Världsbidagens tillkomst kan du läsa här.

 

Aktivitet under eller i samband med världsbidagen

Nyköpings biodlare

För fjärde året ordnar Nyköpings biodlare Öppet hus i samband med Världsbidagen och pollineringsveckan. Läs mer här: https://nykopingsguiden.se/aktuella-evenemang/bigardens-dag-/