För dem är samverkan huvuduppgiften

2021-10-18

SLU har länge haft samverkanslektorer som ska få fart på kontakterna med omvärlden. Idag har lärosätet drygt 20 lektorer som samverkar med …

med återkommande utbrott av en smittsam sjukdom i sina drygt 1 000 bisamhällen.

Eva Forsgren utvecklade en metod för att mäta smittan hos
Hämtat från: För dem är samverkan huvuduppgiften