Ett gemensamt ansvar

2020-04-02

Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen

 

För Sveriges Biodlares riksförbund är säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. Som läget är nu med de riktlinjer som svenska myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten råder oss att följa fram till årsskiftet 2020. Här ligger ansvaret hos oss som förbund att se över vår verksamhet och genomföra åtgärder så vi inte utsätter våra medlemmar för onödiga risker.

För att sakta ner spridningen av Coronaviruset har vi i förbundsstyrelsen beslutat att inga möten ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max 10 personer. De personer som deltar, ska inte ha rest från andra delar av landet eller ha varit i utlandet. Detta gäller tills eventuella rekommendationer från myndigheter ändras.

Vi i förbundsstyrelsen arbetar febrilt med att ta ställning till vilken verksamhet som ska bedrivas. Vi har redan vidtagit åtgärder och ställt in de konferensen som skulle genomförts i vår.

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer för att ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Om du tillhör en riskgrupp eller känner av symtom ska du inte delta i Biodlarnas aktiviteter.

Förbundet uppmanar distrikt och föreningar att göra riskbedömningar av varje enskild aktivitet och vidta nödvändiga åtgärder. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information till föreningar.

 

Vår styrka är våra distrikt och föreningar i Biodlarna. Här är det kunskapen om varje enskild medlem som är viktig. Hör er för med medlemmarna, särskilt dem som är äldre, om de behöver hjälp. Både med sin biodling och kanske för att få hem matvaror. Att prata bort en stund på telefonen när man sitter isolerad. Uppmana era lokala medlemmar att höra av sig till varandra om man vill ha hjälp.

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund

Monica Selling, ordförande Biodlarna,
mobilnr:  073-845 85 15, monica.selling@biodlarna.se

Jonas Eriksson, förbundschef Biodlarna,
telefonnr: 0142-48 20 01, jonas.eriksson@biodlarna.se

 

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för mer än 15 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige. Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.