Förfalskade vaxmellanväggar

2017-10-19

Ett parti vax med höga halter av paraffin har sålts till svenska biodlare.
Företaget som sålt mellanväggarna är Bikupa.eu.
De biodlare som köpt av partiet skulle ha kontaktats av företaget men det har inte gjorts varför Biodlarna går ut med informationen.

Bihälsokonsulent Preben Kristiansen kontaktades av biodlare som drabbats av kakfall och skickade vaxet på analys till laboratoriet Ceralyse i Tyskland. Provsvaren visar att mellanväggarna var förfalskningar. Blandningen av olika kolväten pekar mot att det kan vara paraffin.
Vaxet har importerats till Sverige av Bikupa.eu och sålts vidare. Företaget uppgav, i samtal med Preben Kristiansen i början av augusti, att de skulle kontakta alla berörda och ersätta dem. Det är mycket viktigt att dessa mellanväggar inte lämnas in för omsmältning eftersom problemet riskerar att spridas då.
Det förfalskade vaxet tål inte temperaturen i kupan utan det smälter och rasar ner.
Biodlarna har tidigare berättat om förfalskat vax som upptäckts i Sverige i Bitidningen och på hemsidan. Ett fall rör vaxmellanväggar som köpts genom köpsajten Wish från ett företag i Kina.
Det råder brist på vax i Sverige och fråga därför alltid om analyser har gjorts på vaxet innan köpet.
Förbundet arbetar just nu med ett projekt inom det nationella honungsprogrammet, som syftar till hur vi på bästa sätt kan återanvända och hushålla med vårt vax. Följ projektet i vår fortsatta rapportering i Bitidningen och på vår hemsida.

Biodlare som misstänker att de råkat ut för förfalskat vax uppmanas att höra av sig till bihälsokonsulent Preben Kristiansen, preben.kristiansen@biodlarna.se

 

Anna Ahnér
Kommunikatör Biodlarna