Rapport från förbundsmötet

Hem Forum Allmän biodling Rapport från förbundsmötet

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 39 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #14242

  Jag har i helgen varit på vårt förbundsmöte i Alingsås som ombud för Skånedistriktet.

  Nedan följer en kort sammanfattning av diskussioner och beslut efter mina egna anteckningar och med reservation för att jag uppfattat saker fel.

  Slutbetalning för försäljningen av Honungsförädlingen dröjer ännu lite pga en hel del felaktigheter i aktieboken, dock ska det bara vara formalia. Pengarna som SBR kommer att få av försäljningen binds för framtiden och endast avkastningen kommer att användas. Hälften av avkastningen är öronmärkt till distrikten som kommer att kunna söka av dessa pengar för aktiviteter och projekt, andra hälften kan användas av SBR centralt för projekt.

  Revisorn framförde en del kritik emot att protokoll ibland varit för knapphändiga för att i efterhand se vilka beslut som fattats. Detta gällde både styrelsemöten och föregående årsmöte, t.ex. kunde inte ett upprepat beslut om stadgeändring fattas eftersom lydelsen inte framgick av föregående årsmötesprotokoll. Revisorn framförde också en del kritik mot hur nyanställda blivit introducerade till sitt jobb inom förbundet.

  Honungsbedömningsreglementet kommer att ses över då det finns konflikter och motstridigheter i det.

  Regelverket för lokalt medlemskap i en lokalförening kommer att ses över då det skapat problem med förtroendevalda som inte varit SBR-medlemmar.

  Ett par nya broschyrer till allmänheten om bin och honung ska tas fram.

  Det kommer en ny etikett. Det blir en locketikett som går att kombinera med en egen burketikett. Det är numera även tillåtet att ha egen locketikett till SBR:s burketikett. Vilket alternativ man än väljer, kommer biodlarens namn att tryckas på den del som är från SBR. Med den nya locketiketten står namnet alltså på locket.

  I GMO-frågan fick styrelsen uppdraget att se över policyn för att få den enklare och tydligare och med en något striktare lydelse.

  Det var en hel del diskussioner om hur lokalföreningar ska kunna skapa hemsidor med förbundets stöd och det pågår ett arbete angående detta.

  Förbundsmötet ställde sig bakom ett pressmeddelande som kommer att skickas ut angående bekämpningsmedel innehållande neonikotinider som dödar bisamhällen.

  Den nya styrelsen består av
  Marita Delvert (ordf)
  Sture Käll (2 år)
  Hanne Uddling (2 år)
  Ingemar Wahlström (2 år)
  Olle Boman (fyllnadsval 1 år)
  Monica Larsson (fyllnadsval 1 år)
  Lars Hellander (fyllnadsval 1 år)

  Den nya valberedningen består av
  Kent Törnqvist (sammankallande)
  Gunilla Ivehag
  Lennart Fält
  Stig Hansson
  Lena Karneland (sup)
  Sören Olsson (sup)

  Naturligtvis upptogs mycket tid av diskussioner om det gångna årets turbulens i och runt styrelsen, valberedning, anställningar och HF. Jag tror att stridsyxan kan grävas ner efter detta årsmöte och förbundet kan jobba aktivt framåt.

  Själv ägnade jag en hel del tid åt att informellt prata med inblandade och lägga pussel för att förstå vad som hänt i turbulensen. Jag tycker att jag själv efter detta fått en bra bild av händelseförloppet, men då det mest handlar om personkonflikter som egentligen inte berör förbundet och att vi dessutom nu huvudsakligen lämnat det bakom oss ser jag ingen anledning att dröja kvar vid det.

  Ombud nr 22, Olof Laurin

  #16713

  Kan någon förklara vad det här är för skrivelse och varför man får läsa den på Facebook men inte på SBR hemsidorna? Skall biodlingen bli beroende av bidrag? Demeter har i flera år ojjat sig för lönsamheten och önskat pengar till deras religion.

  Om vi har brist på Svensk honung i butikerna kan man givetvis inte få bidrag för att invintra bin på honung. Då får vi bara mera importhonung i butikerna och de som inte får bidrag får större marknadsandelar. Man tar i princip död på de små biodlarna för det är bland dem man finner en liten grupp som är Krav/Demeter/Ekologiskt certifierade.
  Det är alltså denna grupp bidraget skulle vara till för men det framgår inte fullt tydligt i skrivelsen.

  Lars Hellander är ute och tigger pengar igen fast med SBR i ryggen.

  Vad sysslar styrelsemedlemmarna med egentligen? Är detta att marknadsföra biodlarnas honung?

  http://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D426427974061712%26metadata&access_token=100000450617496%3AAVKf5S0WGpWlPocV-_Vlj9bBoCyIPh2B3z1epGrlzEeqnQ&title=120912_Ekotjänster_bin_CAP.doc

  #16714

  Här är föregångaren till utspelet.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article7613703.ab

  Slutklämmen då var:

  Med ett ekonomiskt stödsystem till biodlarna kan vi också minska kravet på honungsavkastning så att bin kan hållas med mer naturliga metoder. Då skulle de kunna få behålla en del honung som vinterfoder, få möjlighet att komma i svärmstämning och själva välja sina drottningar som får para sig med så många drönare hon vill.

  Men idag önskar alla högre honungsavkastning, bättre biavel, rationella metoder och material, mindre svärmning och svärmtröga bin. Skrivelsen går bokstavligen stick i stäv med all annan strävan inom biodlingen.

  Men Är det detta SBR skall syssla med? Det finns redan organisationer som Demeter och Biodynamiska föreningen som Lars Hellander arbetar med. Var ligger SBR's värderingar och vilken relation har man till sina medlemmar?

  #16715

  få möjlighet att komma i svärmstämning och själva välja sina drottningar som får para sig med så många drönare hon vill

  Om man vill låta skörden var kvar i kupan så är det en resurs slöseri ! Men det drabbar bi odlarn mest + svenska konsumenter som får nöja sig med suspekt Kina honung.

  Att låta bierna svärma hejvilt hit och dit må var ” naturligt ” men det kan var lika naturligt med svärm tröga snälla flitiga bin oxå!
  Det stora hinder med en massa svärmade bin leder till ett obehag för gemene man med svärmar här och där i tak och vägar till bostads hus mm.
  + Blir det ”fria ” okontrollerat fri parningar med ingen kol på rasser får vi tillbaka sura arga bin !

  Bara en massa elände för att man endast tittar på en del av bi odlingen och kramar om och gullar med en fixt idé som är dålig genom tänkt och i slut ända kommer att leda till en massa elände  >:(

  Låter som en del biodlare vill bli bi ägare istället för att ta sitt ansvar och sköta sina bin på ett sätt som är ansvarsfull mot alla !

  mvh edward  😛

  #16716


  Men idag önskar alla högre honungsavkastning, bättre biavel, rationella metoder och material, mindre svärmning och svärmtröga bin. Skrivelsen går bokstavligen stick i stäv med all annan strävan inom biodlingen.

  Men Är det detta SBR skall syssla med? Det finns redan organisationer som Demeter och Biodynamiska föreningen som Lars Hellander arbetar med. Var ligger SBR's värderingar och vilken relation har man till sina medlemmar?

  Jag håller helt med om detta. Jag kan inte se att SBR ska ägna sig åt värdering av driftformer. Jag kan inte se varför vi ska yrka att våra skattepengar ska omfördelas till biodlare som medvetet väljer en speciell driftsform. Det måste alltid vara biodlaren själv som får stå för de konsekvenserna!

  Jag skulle vilja veta mer om denna skrivelse, hur den har kommit till, om det är en slutlig version och om någon mer än LH står bakom den. Beroende på svaret kan det vara mycket viktigt att nästa RFM inte röstar in personer med särintressen och egen agenda i styrelsen!

  #16717

  Jag håller på med en skrivelse som skall till alla instanser inkl EU om vad biodlarorganisationerna sysslar med. De som driver sina biodlingar och honungsproduktion mera affärsmässigt få negativa resultat och förlorar konkurrens på en global marknad om det blir stöd till en mindre grupp biodlare. Får de 1.000 SEK per kupa för att minimera sin honungsproduktion eller helt enkelt låta bina vara eller sköta sig själva kan de få bidrag och inkomst utan att prestera någonting, bara ha kupor som får intäkter.

  Här är SBR ute på djupt vatten. En halva utbildar i lönsam Biodling, drottningodling, delägare i Svensk biavel som till stor del driver kursverksamhet i inseminering, parningsstationer etc. Håller med om att det är fel person i styrelsen, det skapar bara problem i SBR organisationen och gör medlemsorganisationen än mera otydlig än tidigare.

  #16718

  men tusen spänn skulle som jag förstod det inte utgå för minimerad honungsproduktion utan för att bina finns och gör sin naturliga nytta.. eller ?? De som vill minimera sin honungsproduktion skulle väl få en femhundring för det ?? Har jag fattat något fel eller ??

  #16719

  men tusen spänn skulle som jag förstod det inte utgå för minimerad honungsproduktion utan för att bina finns och gör sin naturliga nytta.. eller ?? De som vill minimera sin honungsproduktion skulle väl få en femhundring för det ?? Har jag fattat något fel eller ??

  Så tolkar jag också skrivningen.

  Min reflektion är att 1000 kr för att bara ha ett bisamhälle i mars bör betyda att priset på bisamhällen då går upp med minst 1000 kr, troligen mycket mer eftersom det blir 1000 kr mera lönsamt att äga dem i mars. Det blir med andra ord en högre tröskel för att börja med biodling. Hur det påverkar lönsamheten kan jag inte avgöra, man får tänka på att kapitalbindningen blir betydligt högre.

  Som en jämförelse utgår det ett EU-stöd till den som brukar åkermark. Eftersom räntan är avdragsgill i verksamheten så har inte bidraget någon större effekt annat än att driva upp markpriserna och därmed öka kapitalbindningen i verksamheten.

  #16720

  Så kan man ju också fundera över det hala (så långt tänkte inte jag)…. för min egen del med bara två samhällen så spelar det ingen större roll… jag hade skaffat mina bin (köpte ett samhälle)  i alla fall………

  #16723

  Hur många kupor har vi i landet? 110.000 st? Hur många kilo honung behöver ett samhälle under vintern? I låda? Någonstans mellan 17-25 kg, vi gör det enkelt att räkna och tar 20 kg.
  Hur mycket honung har denna sommar dragit in? Många har bara fått hälften mot normalt och jag har hört talas om bigårdar som svultit ihjäl under sommaren pga regn.
  Skulle jag invintra mina bin på den mörka honung jag har i hälften av bigårdarna skulle inte bina klara vintern.
  110.000 kupor x 20 kg = en massa honung. Skulle vi dessutom handla med honung som foder skulle spridningen av sjukdomar och framförallt AY öka.
  110.000 x 1.000 SEK i bidrag = en massa pengar. 110 miljoner!!

  Allt det här är bara fantasier som en totalt inkompetent grupp arbetar med. Jag hade förhoppningar om ett mera utvecklat arbete för marknadsföring av Svensk honung. Detta arbete är den raka motsatsen och är faktiskt destruktivt handlande. Många tror att de ska få pengar i bidrag och det finns alltid snyltare som gärna tar emot bidrag. Men när de får veta att andra får och att de själva inte uppfyller kravkriteriet brukar det bli annat ljud i skällan.

  #16724

  Jämför den mängd honung som HF får in från Svenska biodlare och den mängd som behövs för att invintra samhällena på honung? Skall jag behöva skicka en räknedosa och årskurs 3's matematikbok till nuvarande SBR styrelse?

  #16725

  SBR's och HF's målsättning har under flera år varit att få upp produktionen av Svensk honung, HF hade ett mål 400 ton till sina Leverantörer.

  Årsproduktionen totalt i Sverige har legat runt 3.600 – 4.000 ton de goda åren. Medan Importen har varit 2.600 ton och ständigt ökar eftersom efterfrågan på honung ökar och konsumtionen ökar lite. Vi använder mera honung helt enkelt om än små ökningar.

  Skulle 110.000 biodlare invintra på honung försvinner kanske 2.200 ton av Svensk honung från marknaden och kommer att fyllas ut med Importerad honung.

  I stället för Svensk Produktion 3.600 ton och Import 2.600 ton får vi kanske 1.400 ton och Import 4.000 ton. Fusket kommer att breda ut sig och det kommer att bli en massiv kontrollstation på hur man invintrat som drar på sig kostnader. Hur många kommer att invintra på socker och meddela att de invintrat på honung för att få bidrag? och vem skall kontrollera detta?

  Jag trodde i min enfald att SBR organisationen var till för att skydda medlemmarna och marknadsföra dess Svenska honung? Att fylla på med Demeter och Biodynamiska föreningens avarter till driftformer och ersätta misslyckadet med bidrag tar död på den Svenska honungsproduktionen.

  Jag är beredd att kräva en extra stämma!!! De här människorna skall ut ur styrelsen.

  #16726

  Ja man kan undra hur dom tänkte när dom skrev ihop den texten….eller det var kanske det dom inte gjorde?
  Frågan är vad den var (är) avsedd för och till vem den skickats och vilka som står bakom den, är det en ”one man show”
  eller något man dryftat och kommit överens om i styrelsen?
  Skulle också vara intressant om man någon gång fick svar på frågeställningar från SBR:s styrelsen (inga kommentarer eller förklaringar till det här med streckoderna)
  eller man kanske väljer att mörka denna gången också?

  #16730

  Slutbetalning för försäljningen av Honungsförädlingen dröjer ännu lite pga en hel del felaktigheter i aktieboken, dock ska det bara vara formalia.

  Ber om ursäkt för att jag kommenterar ett så gammalt inlägg men jag såg det inte förrän S Å väckte tråden.

  Att föra en korrekt aktiebok är inte bara ”formalia” enligt aktiebolagslagen:

  Kap 5
  1 § I ett aktiebolag skall det finnas en aktiebok. Aktieboken skall innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i denna lag.

  Kap 30
  1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
  2. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig.

  Ett rent lagbrott om den inte var riktig alltså.

  #16731

  Som jag senare förstått det var aktieboken i ordning men rätt många av de som stod förtecknade i den var avlidna. Att spåra deras arvingar och leta efter pappersaktiebrev tog tid och en hel del hittades inte. Dessa bortkomna pappersaktiebrev har ansökts om att dödas som jag förstått det och den del av försäljningslikviden som dessa motsvarar liksom omkostnaderna för att administrera detta hålls inne.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 39 totalt)

Ämnet ’Rapport från förbundsmötet’ är stängt för nya svar.