Frukostdirektivet: EU beslutar om åtgärder för att bekämpa honungsfusk

2024-04-12

Onsdagen den 10 april nådde EU-rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att förbättra kraven på konsumentinformation för bland annat honung.

Överenskommelsen gäller fyra av de så kallade ’frukostdirektiven’ och kommer att uppdatera reglerna för sammansättning, märkning och benämning av vissa livsmedel.

Huvudpunkterna i den preliminära överenskommelsen gällande honung är:

  • Ursprungslandet kommer att anges på etiketten i fallande ordning baserat på vikt; etiketten kommer också att inkludera den procentandel som varje land representerar i blandningen.
  • För mindre förpackningar, under 30 gram, ställs krav på att ursprungsland uppges med ISO-koder på två bokstäver; SE för Sverige.
  • En grupp av experter kommer att stödja kommissionen med att utveckla metoder för att upptäcka förfalskning av honung och förbättra kontroller.

Björn Dahlbäck, ordförande i Biodlarnas förbundsstyrelse:
”Biodlarna har länge engagerat sig i dessa frågor och kommer fortsätta göra det. Vi är stolta över vår svenska honung och vi har sett med stor oro på det utbredda fusket kring honungsmärkning. Vi är glada över att överenskommelsen nu är på plats. Vi hoppas att detta steg kommer öka handelns och i slutänden konsumentens möjlighet att undvika förfalskad honung.”

Läs hela nyheten på Europaparlamentet hemsida.