Göra grupputskick via e-post och/eller SMS

Grupputskick kan göras av personer som har följande roller: medlemsansvarig/administratör för medlemsystemet, ordföranden, sekreterare och kassör. 

Så här gör du för att göra grupputskick via E-post och/eller SMS:

Logga in som administratör i Biodlarnas medlemssystem genom att använda denna länk: https://www.biodlarna.se/medlemsservice/inloggning

I vänstermenyn väljer du ”Min förening” och klickar sedan på ”Skicka SMS och E-post”

Innan du skapar grupputskicket gör du några val:

Välj organisation:
Om du är administratör för flera föreningar och/eller distrikt kan du här välja mellan alla olika distrikt och föreningar du vill skicka meddelandet till. Du kan här göra flera val.

Observera att medlemmarna tillhör föreningarna. Är du administratör för ett distrikt och vill göra ett utskick till alla medlemmar i distriktet så behöver du välja alla föreningar enligt bild nedan. Du ser bara föreningar du har behörighet att göra utskick till.

Vem ska det skickas till?
Du väljer om utskicket ska gå till medlemmar eller personer med uppdrag. Här kan du välja båda alternativen. Glöm inte att välja vilka specifika uppdrag du avser att skicka till.

I nästa checkruta har du möjlighet att göra fler val baserad på eventuellt skuld.

Valet Alla är förvalt, vilket betyder att du antingen skickar till alla med de uppdrag du valt, eller alla medlemmar.

Men här finns också 3 andra val:

…de som har betalat medlemsavgift

…de som INTE har betalat medlemsavgift

…de som inte är skyldiga något belopp.

Använd valet de som har betalat medlemsavgift eller de som INTE betalat medlemsavgift. Beroende på vilka du vill skicka till.

Valet de som inte är skydliga något belopp används i nuläget inte av föreningar och distrikt.

Vad ska skickas?
Du väljer mellan olika alternativ för utskick, antingen SMS eller E-post. Det finns även två alternativ för att först använda E-post och sedan SMS för de som saknar e-post, och vice versa.

Välj betalningsansvarig del av organisationen för SMS-utskicket:

Observera! din förening eller distrikt kommer att bli debiterad för SMS kostnaden. Ett SMS kostar 0,50 kr och har max 160 tecken. Överskrids detta antal kommer flera SMS att skickas och ökade kostnader uppstår. Antal SMS räknas utifrån hur många medlemmar SMSet går ut till.

Väljer du att skicka både SMS och E-post fyller du i ett meddelande för SMS och ett för e-post.

 

För SMS:
Fyll i ämnet för SMSet, detta används i administrationsgränssnittet och ses inte av mottagaren.

Fyll i ett meddelande. Max 160 tecken per SMS. Använder du fler tecken så skickas fler SMS som debiteras.

För E-post:
Fältet ”Från”: här anges som standard noreply@biodlarna.se, vilket är en verifierad adress för dessa utskick.

Fyll i ämne för meddelandet:

Ämne måste fyllas i för att meddelandet ska kunna skickas. Därför syns inte Skicka-knappen innan ämnet är ifyllt.

I bilden nedan ser du var du väljer noreply som från adress, samt var du fyller i ämne.
Observera! Knappen skicka syns först när dessa fält är ifyllda.

Utskicken från grupputskick behöver komma från en verifierad avsändare och domän (biodlarna.se), för att minimera risken för att utskick hamnar i skräpposten hos mottagaren. Därför går det inte inte att ändra avsändare eller välja annan avsändaradress än noreply@biodlarna.se

Tips! Skriv in din förenings/distrikts namn i ämnesraden så mottagaren direkt ser vem utskicket kommer ifrån.

T.ex: Utskick från Biodlarföreningen XX: Snart är det dags för årsmöte!

 

Fyll i text för meddelandet:

Du har här flera redigeringsalternativ för att göra ditt meddelande tydligt och enkelt att läsa, inklusive ändra typsnitt, textstorlek, fetstil, kursiv text med mera.

Du kan även bifoga filer till ditt meddelande genom att klicka på ”Välj bilagor” och sedan leta upp de dokument du vill bifoga. Alternativt kan du dra och släppa dokumenten direkt i webbläsaren för att bifoga dem.

När du valt vilka bilagor du vill bifoga klickar du på knappen Ladda upp alla, för att bifoga bilagorna till mailet.

 

Som standard kommer Biodlarnas logga att finnas i e-postmeddelandet. Du bör komplettera den med din egen eller föreningens kontaktinformation, så mottagaren vet vem som är avsändaren och vem den kan kontakta med frågor.

Klicka slutligen på ”Skicka”.