Han hittade boken bland sina bin

2019-01-01

Åsbo Utan bin inga äpplen, inga körsbär. Genom bisamhällets perfektionism tittar Göran Bergengren i sin nya bok på människans allt annat än…
senaste bok ”Meningen med bin” som kom ut nu i höst.

BILD: Sune Johansson | Ett ensamt bi kollar läget utanför kupan när Göran närmar sig.

– Bisamhället är som en kropp där varje enskilt bi är en cell, säger han.

Viktigast är förstås drottning
Hämtat från: Han hittade boken bland sina bin