Har biodling på taket – mitt i Sundsvall

2021-08-23

Man kan säga att 60 000 individer på Statens tjänstepensionsverk, SPV i Sundsvall, har en bisyssla. Att tillverka honung. Det hela är ett …

bytt bransch och numera fascineras av vad ett bisamhälle kan uträtta.
– Det är sinnrikt hur ett bisamhälle fungerar. Ju mer jag håller på
Hämtat från: Har biodling på taket – mitt i Sundsvall