Här visas stockholmarnas egna bin upp

2020-08-21

Visste du att stockholmarna har en massa egna bin? Stockholmshem har ett 20-tal bikupor utplacerade på olika gårdar. Vi hängde med på en …

fick kolla in bina

Valet av gårdar har gjorts ihop med biodlare och där det finns ett intresse från lokala hyresgästföreningen …
Hämtat från: Här visas stockholmarnas egna bin upp