Hur övervintrade dina bin?

2024-05-02

För sextonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige. Dina svar är anonyma och används till statistik och forskning. Förra året fick Jordbruksverket in drygt 3000 fullständiga svar.

Ta tillfället i akt och fyll i enkäten om hur det gått för dina bin – det tar ca 10-15 min i anspråk. Har du inga förluster alls är det viktigt att du ändå svarar på frågorna. Du kommer till enkäten genom länken: https://www.bee-survey.com/index.php/515682?lang=sv

Enkäten är redan aktiverad och hålls öppen fram till 3 juni.