Information om Riksförbundsmötet 2023

2022-11-21

Riksförbundsmötet 2023 kommer att hållas på Sunlight Hotell i Nyköping 22 – 23 april 2023.

Ombud, förbundsstyrelse, presidium, valberedning, övriga inbjudna samt kanslipersonal kommer att få en kallelse med en länk där anmälan ska göras.

Övriga medlemmar som vill delta hälsas också välkomna och en länk för anmälan kommer att finnas på vår hemsida i början på mars månad.